Archives

Pa Hto Taw Gyi, Mingun 2817

Myanmar, Photos du voyage 2015

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Myanmar, Photos du voyage 2015

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Myanmar, Photos du voyage 2015

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Myanmar, Photos du voyage 2015

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Myanmar, Photos du voyage 2015

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

spacer

Mingun. Pagode Pa Hto Taw Gyi 2848

Pagode Pa Hto Taw Gyi

 Coordonnées GPS : 22°03’02.5″N 96°01’07.3″E

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Myanmar, Photos du voyage 2015

Myanmar, Photos du voyage 2015

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pa Hto Taw Gyi, Mingun

spacer

Mingun. Pagode Pa Hto Taw Gyi 2825

spacer

Mingun. Pagode Pa Hto Taw Gyi 2804

Irrawady River

Pa Hto Taw Gyi

 Coordonnées GPS : 22°03’02.5″N 96°01’07.3″E

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pagode Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pagode Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pagode Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pagode Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pagode Pa Hto Taw Gyi, Mingun

Asie, Hatuey Photographies, Mingun, Myanmar, Photographies, Pa Hto Taw Gyi, Mingun by © Hatuey Photographies

Pagode Pa Hto Taw Gyi, Mingun

spacer

Shwemawdaw Pagoda, Bago 1702.

Shwemawdaw Pagoda, Bago.

(GPS: 17°20’10” N 96°29’48” E)

Myanmar Birmanie, Photographies 2015, Asie, Shwemawdaw Pagoda Bago by © Hatuey Photographies

Shwemawdaw Pagoda Bago

Myanmar Birmanie, Photographies 2015, Asie, Shwemawdaw Pagoda Bago by © Hatuey Photographies

Shwemawdaw Pagoda Bago

Myanmar Birmanie, Photographies 2015, Asie, Shwemawdaw Pagoda Bago by © Hatuey Photographies

Shwemawdaw Pagoda Bago

Myanmar Birmanie, Photographies 2015, Asie, Shwemawdaw Pagoda Bago by © Hatuey Photographies

Shwemawdaw Pagoda Bago

Myanmar Birmanie, Photographies 2015, Asie, Shwemawdaw Pagoda Bago by © Hatuey Photographies

Shwemawdaw Pagoda Bago

spacer