Archives

Yangon, Shwedagon Pagoda (Bouddha)

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey PhotographiesShwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Bouddha recouverts de feuilles d’or

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies


Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Shwedagon Pagoda 29

Yangon, Shwedagon Pagoda

Scène de la vie de Bouddha.

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Yangon-Shwedagon

spacer
Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Yangon, Shwedagon Pagoda 107

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Shwedagon Pagoda 80

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey PhotographiesShwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Nonnes dans Shwedagon Pagoda

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey PhotographiesShwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey PhotographiesShwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Moines dans Shwedagon Pagoda

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Shwedagon Pagoda 145

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Shwedagon Pagoda 41

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon, Bouddha

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer

Yangon, Shwedagon Pagoda

Yangon, Shwedagon Pagoda

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

Shwedagon Pagoda, Yangon by ©Hatuey Photographies

Shwedagon Pagoda, Yangon

spacer